А.Александрин, А.Постоленко, С.Ли (мюзикл "Ромео и